ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ                                            


»English version       

Αρχική σελίδα

Σύνθεση της επιτροπής

Επικοινωνία

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών   Δ.Π.Θράκης

Αίτηση Έγκρισης Μελέτης

Νομοθετικά Κείμενα και Διακηρύξεις

Σύνδεσμοι

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Hθική και Έρευνα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Επιτροπή Βιοηθικής ΓΓΕΤ

Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.ΘράκηςΕπικοινωνία


Γραμματεία:Γεωργία Μπερετζίκη
Διεύθυνση:Πρυτανεία Δ.Π.Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο:2531039282-1 (εσωτ. 74282-1)
Fax:2531039032 / εσωτ. 74032 (υπόψη κ. Μπερετζίκη)
Email:ethics@duth.gr