Επικοινωνία


Στοιχεία επικοινωνίας

Ελένη Τζιώρα

Γραμματειακή υποστήριξη Ε.Η.Δ.Ε.

Τηλέφωνο  25510 30570

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00

 

Διεύθυνση

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πόλη: Αλεξανδρούπολη

Δραγάνα TK 68131

 

Email

ethics@duth.gr