Πρόγραμμα Σπουδών


 

1ο εξάμηνο (6 Υποχρεωτικά)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Α1-2019 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία Καραγκούνης 5 3
Α2-2019 Κοινωνιολογία Παπαδημητρίου 5 3
Α3-2019 Κοινωνική Πολιτική Πολυζωίδης 5 3
Α4-2019 Εισαγωγή στο Δίκαιο Μορφακίδης 5 3
Α5-2019 Ψυχολογία Τσέργας 5 3
Α6-2019 Ανθρώπινα Δικαιώματα Μορφακίδης 5 3

 

2ο εξάμηνο (5 Υποχρεωτικά και 1 Επιλογής)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Β1-2019 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1] Κατσαμά 5 3
Β2-2019 Κοινωνικός Σχεδιασμός και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας Πολυζωίδης 5 3
Β3-2019 Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας Χατζηφωτίου 5 3
Β4-2019 Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας Σέρμπος 5 3
Β5-2019 Οργάνωση  και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών Πολύζος 5 3
Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στα εξάμηνα 4ο και 6ο)
Β6-2019 Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική Πολιτική Πολυζωίδης 5 3
Β7-2019 Φύλο και Ισότητα Χατζηφωτίου 5 3
Β8-2019 Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον Παπαδημητρίου 5 3

 

 

 

 

3ο εξάμηνο (5 Υποχρεωτικά και 1 Επιλογής)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Γ1-2019 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραγκούνης 5 3
Γ2-2019 Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα Κανδυλάκη 5 3
Γ3-2019 Κοινωνιολογικές Θεωρίες Παπαδημητρίου 5 3
Γ4-2019 Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τσαϊρίδης 5 3
Γ5-2019 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί και Πολιτικές Σέρμπος 5 3
Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στα εξάμηνα 5ο και 7ο)
Γ6-2019 Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνική Εργασία με Αναπηρία και Τρίτη Ηλικία Κανδυλάκη 5 3
Γ7-2019 Κοινωνική Εργασία και Ενδοοικογενειακή Βία Χατζηφωτίου 5 3
Γ8-2019 Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Πολυζωίδης 5 3
Γ9-2019 Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων Σέρμπος 5 3
Γ10-2019 Εγκληματολογία Κουλούρης 5 3

 

4ο εξάμηνο (4 Υποχρεωτικά και 2 Επιλογής)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Δ1-2019 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καλλινικάκη 5 3
Δ2-2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ Πουλόπουλος 5 3
Δ3-2019 Ανθρώπινη Ανάπτυξη Τσέργας 5 3
Δ4-2019 Κοινωνική Στατιστική Τσαϊρίδης 5 3
Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 6ο εξάμηνο)
Δ5-2019 Κοινωνική Εργασία στον Χώρο της Υγείας Καραγκούνης 5 3
Δ6-2019 Κοινωνική Ψυχολογία Τσέργας 5 3
Δ7-2019 Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική Παπαδημητρίου 5 3
Δ8-2019 Μεταναστευτική Πολιτική και  Προσφυγικές Ροές στη ΝΑ Ευρώπη Σέρμπος 5 3

 

 

 

5ο εξάμηνο (Πρακτική Άσκηση, 1 Υποχρεωτικό και 2 Επιλογής)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Ε1-2019 Πρακτική Άσκηση Ι   8  
Ε2-2019 Εποπτεία Ι   3  
Ε3-2019 Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης   4  
Ε4-2019 Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση Κατσαμά 5 3
Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 7ο εξάμηνο)
Ε5-2019 Η Τέχνη στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας Τσέργας 5 3
Ε6-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι Τσαϊρίδης 5 3

 

6ο εξάμηνο (2 Υποχρεωτικά και 4 Επιλογής)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
ΣΤ1-2019 Συμβουλευτική Κανδυλάκη 5 3
ΣΤ2-2019 Ψυχοπαθολογία Ανάθεση 5 3
Μαθήματα Επιλογής
ΣΤ3-2019 Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες Κατσαμά 5 3
ΣΤ4-2019 Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες Καραγκούνης 5 3
ΣΤ5-2019 Καταστάσεις Κρίσης και Κοινωνικές Παρεμβάσεις Πουλόπουλος 5 3
ΣΤ6-2019 Διεθνής και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία Κανδυλάκη 5 3
ΣΤ7-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Τσαϊρίδης 5 3
ΣΤ8-2019 Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Πρακτική Σέρμπος 5 3
ΣΤ9-2019 Συνταγματικοί Θεσμοί Μορφακίδης 5 3
ΣΤ10-2019 Κοινωνική Ασφάλιση Μορφακίδης 5 3
ΣΤ11-2019 Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Πολύζος 5 3
ΣΤ12-2019 Πληροφορική Ι [2] Ανάθεση 2 3

 

 

 

7ο εξάμηνο (4 Υποχρεωτικά και 2 Επιλογής)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Ζ1-2019 Κλινική Κοινωνική Εργασία (Τραύμα – Απώλεια – Πένθος) Καλλινικάκη 5 3
Ζ2-2019 Κοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις Πουλόπουλος 5 3
Ζ3-2019 Παιδική Προστασία Καλλινικάκη 5 3
Ζ4-2019 Πολιτικές Υγείας Πολύζος 5 3
Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 7ο εξάμηνο)
Ζ5-2019 Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία Κατσαμά 5 3
Ζ6-2019 Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη Πουλόπουλος 5 3
Ζ7-2019 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών Τσέργας 5 3
Ζ8-2019 Πληροφορική ΙΙ [3] Ανάθεση 2 3
Ζ9-2019 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Πολύζος 5 3

 

8ο εξάμηνο (Πρακτική Άσκηση)
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Η1-2019 Πρακτική Άσκηση ΙΙ   15  
Η2-2019 Εποπτεία ΙΙ   7  
Η3-2019 Ειδικά Θέματα Τεκμηριωμένης και Κλινικής Πρακτικής   8  

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας θα οριστικοποιηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας του Τμήματοςτην 1/9/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4610/2019.

[1]Τα μαθήματα με κεφαλαία είναι προαπαιτούμενα μαθήματα για την τοποθέτηση σε Πρακτική Άσκηση.

[2]Το μάθημα Πληροφορική Ιδεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου του τίτλου σπουδών.

[3]Το μάθημα Πληροφορική ΙΙδεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου του τίτλου σπουδών.