Σύνθεση


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαρουλάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος

Μανωλάς Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ., Αντιπρόεδρος

Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κόκκινος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ.

Παυλίδης Παύλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Τζωρτζάτου Όλγα, Δικηγόρος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ.

Καμπάς Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ.

Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Πολυχρονόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Τιλκερίδης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

 

Η θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.