ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΗΔΕ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-22


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία Συνεδρίαση της ολομέλειας της Ε.Η.Δ.Ε. για το ακ. έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου ώστε εντός του ίδιου μήνα να καταστεί δυνατή η πλήρης ολοκλήρωση των προτάσεων για τις οποίες θα απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να υποβάλετε τυχόν αιτήματα έγκρισης μελετών έως τις 20 Ιουνίου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές απαιτούμενες εισηγήσεις και τα αιτήματά σας να συμπεριληφθούν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τελευταίας Συνεδρίασης.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής (20 Ιουνίου) θα εξεταστούν από την Επιτροπή, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, τον Σεπτέμβριο.

 

 

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Δ.Π.Θ.